ابزار انتشار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

گذری بر قرآن در همین امشب

برنامه همین امشب مهتاب امشب در ساعت 19:30 مانند دو شب گذشته میزبان محمد حسین هاشمیان و داوود رحمان پور از اهالی موسیقی لرستان می باشد و از دکتر محمد حسین نیکنام نیز دعوت به عمل آورده تا از سلامت و قرآن برای بینندگان عزیز بگوید ماه رمضان ماه نزول قرآن است و شبکه سلامت در این راستا بحث هایی پیرامون قرآن تا انتهای ماه رمضان در برنامه همین امشب مهتاب خواهد داشت.