ابزار انتشار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

نوروز 96 همراه با شما

1. ویژه برنامه اصلی شبکه در ایام نوروز تحت عنوان "گل بهار" است  از تاریخ 28/12/95 لغایت 30/12/95 به صورت سه بخش مجزا پخش می شود.
2. برنامه های روتین شبکه که مقرر است در ایام نوروز با پرداختن به موضوعات مرتبط ، کاملا با فضای حاکم بر ایام نوروز منطبق گردند عبارتند از :
a. برنامه " حال خوب "  روزهای فرد ساعت 21:00
b. برنامه "ضربان" هر روز ساعت 16:00
c. برنامه "مادر ، کودک ، تندرستی" هر روز ساعت 10:00
3. برنامه "همین امشب"  هر روز در دو بخش در ساعات 17:35 و 20:00 .
4.برنامه "همین امروز" در ساعت  11:40 مهمان شما بینندگان می باشد.
5. برنامه " گوشه عافیت " روزهای زوج راس ساعت 21 پخش خواهد شد.
6.سینما سلامت هرروز ساعت 23:00

7. بزرگراه زندگی و سفره بهاری هم میهمان شما می باشد.