ابزار انتشار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

میزان ارتباط جنسی بین زن و مردفلش پلیر شما نسخه قدیمی میباشد. لطفا نسخه مناسب را از اینجا دریافت و نصب نمایید.میزان ارتباط جنسی چه قدر باید باشد نمی توان یک قانون کلی بیان شود برای تعداد مناسب مثلا دفعات ارتباط غریزی بین خانم ها و آقایان چونآدم ها فرق می کنند حال آدم ها ، نیاز آدم ها و روحیات آنها و تعداد نیازهای آنها متفاوت است و حتی شرایط جسمی که سالم یا مریض باشند نوع تغذیه و سن افراد اثر گذار است در ابتدای ازدواج میزان ارتباط بیشتر است ولی وقتی از سن ازدواج می گذرد تعداد تعدیل می شود.