ابزار انتشار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

معرفی کتاب 4فلش پلیر شما نسخه قدیمی میباشد. لطفا نسخه مناسب را از اینجا دریافت و نصب نمایید.کتا ب اول :نشاط جنسی که مشتما بر 8 بخش است که دارای مباحث خوبی را از جمله عوامل تاثیر گذار بر روی رابطه غریزی از جمله بینایی ، شنوایی و بویایی را مطرح می کند و مسائلی مثل سرد مزاجی خانم ها مطرح شده است و ناتوانی جنسی آقایانو ارتباط غریزی سالمندان و اختلات جنسی کتاب دوم : درمان خستگی و ناتوانی جنسی که به دو بخش تقسیم شده است یک بخش متخصص به آقایان می باشد درباب ناتوانی جنسی آقایان مطرح شده و راه های دمان آن و در بخش دوم راجع به سرد مزاجی خانم ها و راه های درمان آن