ابزار انتشار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

ماه مبارک رمضان و نظافت در آن

امشب چهارشنبه 10 خرداد ماه بیننده برنامه همین امشب مهتاب از شبکه سلامت سیما باشید.
به گزارش روابط عمومی شبکه سلامت ساعت  19:30امشب برنامه همین امشب مهتاب میهمانانی متفاوت دارد میهمانی از اهالی موسیقی خراسان جنوبی و دکتر مرتضی هنری به این برنامه دعوت شده اند، تا پرفسور هنری از نظافت در ماه رمضان برای ما بگوید و  حسن دامن پاک بینندگان شبکه را با موسیقی خراسان جنوبی بیشتر آشنا کند.