ابزار انتشار

بازگشت به صفحه کاملفلش پلیر شما نسخه قدیمی میباشد. لطفا نسخه مناسب را از اینجا دریافت و نصب نمایید.در هنگام غسل زنان که موهای بلندی دارند اگر آب به کف سر برسد کفایت می کند. در هنگام غسل اگر متوجه شدیم که آرایش خیلی کمی از چشم مانده آیا لازم است دوباره غسل کنیم