ابزار انتشار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اشتغال خانم هافلش پلیر شما نسخه قدیمی میباشد. لطفا نسخه مناسب را از اینجا دریافت و نصب نمایید.سوال بیننده : خانم من شاغل و از صبح تا عصر کار می کند و وقتی به خانه می آید به دلیل خستگی و فشار کار نمی تواند به نیازهای من پاسخ بدهد چه باید کرد؟ اگر کار خانم ضرور است که ما یکسری کارهای ضرور برای خانم ها داریم (معلم ، دکتر متخصص زنان و زایمان و ... ) و یا ضور نیست برای درآمد یا از نظر روحی رای آنها ضرورت دارد باید زن مدیریت کند مد باید در خانه به خانم کند تا زندگی با نشاط داشته باشید.