ابزار انتشار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اخلاق خوبفلش پلیر شما نسخه قدیمی میباشد. لطفا نسخه مناسب را از اینجا دریافت و نصب نمایید.با وجود اینکه همسرم لباس مناسب و آرایش خوب دارد اما من هیچ گونه تمایلی به ارتباط با او ندارم چون من را همیشه تحقیر می کند . مهمترین مسئله در روابط زناشویی اخلاق خوب و داشتن روح لطیف می باشد.