« بازگشت

پوست و مو

برنامه شامگاهی درمانگاه پوست و موبه مدت 45 دقیقه از آذرماه سال 92 با موضوع سلامت و زیبایی پوست و مو با جهت گیری پیشگیری بهتر از درمان است در دستورکارگروه بهداشت و درمان قرار گرفت و تولید و پخش این برنامه با اتمام سال 93 به پایان رسید اما باز پخش این برنامه همچنان ادامه دارد.

 


This portlet has been undeployed. Please redeploy it or remove it from the page.