« بازگشت

ضربان

این برنامه با رویکرد اصلی پیشگیری از بیماری ها به خصوص بیماری های شایع که بار اصلی هزینه ها و مشکلات نظام سلامت کشور را ایجاد می نماید و در عین حال با توجه ویژه به رفع مشکلات روزمره و درخواستی مخاطبین شبکه تولید و پخش می گردد.
برخی از موضوعات برنامه ها:
بیماریهای غیرواگیر شامل:
بیماریهای قلب و عروق
دیابت
 فشارخون
بیماریهای عضلانی اسکلتی
بیماریهای گوارشی
 بیماریهای روماتولوژی
 تحرک فیزیکی و ورزش
 سلامت وسبک زندگی
 تغذیه مناسب
بیماریهای واگیر
 سوانح و حوادث
 سلامت سالمندان
 

کنداکتورروزهای پایانی  اسفند ماه 95 و روزهای اول قروردین ماه سال 96

مبحث برنامه

تخصص

کارشناس

تاریخ

روز

منتخب    

28/12/1395

 شنبه

منتخب    

29/12/1395

یک شنبه

منتخب    

30/12/1395

دو شنبه

منتخب    

01/01/1395

سه شنبه

منتخب    

02/01/1395

چهار شنبه

منتخب    

03/01/1395

پنج شنبه

 


This portlet has been undeployed. Please redeploy it or remove it from the page.