« بازگشت

مادر، کودک ، تندرستی

با عنایت به اینکه سلامت مادران و کودکان پایه اصلی سلامت خانواده است، این برنامه با پرداختن به صلاح و نیاز مخاطبان و منطبق بر سیاست های آموزشی مبتنی بر پیشگیری و ارتقاء سواد سلامت سعی در اصلاح و تغییر الگوهای رفتاری و ارتقاءسبک زندگی دارد که در این بین به سیاست های جدید جمعیتی کشور و به صورت غیر مستقیم ولی کاربردی توجه خاص شده است.
برخی از موضوعات برنامه ها:
 سلامت جسمی زنان
 زنان زایمان ناباروری
 سلامت و بهداشت زنان
 سلامت خانم های سالمند
 سلامت کودکان و نوجوانان
 سلامت دوران جنینی
 سلامت دوران نوزادی
 سلامت دوران شیرخواری
 سلامت دوران نوپایی
 سلامت دوران نوجوانی
 تغذیه مناسب در خانم ها
 سبک زندگی صحیح در زنان
 

کنداکتورروزهای پایانی  اسفند ماه 95 و روزهای اول قروردین ماه سال 96

مبحث برنامه

تخصص

کارشناس

تاریخ

روز

منتخب    

28/12/1395

 شنبه

منتخب    

29/12/1395

یک شنبه

منتخب    

30/12/1395

دو شنبه

منتخب    

01/01/1395

سه شنبه

منتخب    

02/01/1395

چهار شنبه

منتخب    

03/01/1395

پنج شنبه

 


This portlet has been undeployed. Please redeploy it or remove it from the page.