« بازگشت

حال خوب

آقای دکتر اجل لوییان مهمان روز 30 خرداد ماه در خصوص کاشت حلزون گوش صحبتهایی انجام دادند و از آنجا که ایشان یکی از پزشکان خیر کشورمان هستند اعلام کردند تاکنون در کشور 7000 کاشت حلزون رایگان توسط این عزیزان انجام شده و از مردم برای کمک به مجمع خیرین سلامت درخواست کمک داشتند.در این برنامه از آیتم سفره افطار, ماهی پفکی بهره بردیم و یک گزارش بسیار زیبا از عشایر کهگیلویه داشتیم آقای محمد بابایی خواننده هم با دو ترانه یکی بود یکی نبود و ایران در برنامه حضور داشتند

 


This portlet has been undeployed. Please redeploy it or remove it from the page.