بهداشت و درمان« بازگشت

برنامه های نوروز 93 گروه بهداشت و درمان

نام برنامه : برنامه های نوروز 93 گروه بهداشت و درمان
برنامه های نوروز 93 گروه بهداشت و درمان
نام گروه : •تولیدوپخش ویژه برنامه عیدانه ضربان تولید 40 برنامه 10 دقیقه ای شامل گفتگوی کارشناسی و خاطرات پزشکان • تولید وپخش ویژه برنامه عیدانه مادرکودک تندرستی تولید 64 برنامه 10دقیقه ای شامل تبریک سال نو توسط پزشکان و مجریان برنامه،گفتگوی کارشناسی ووله های مرتبط • تولیدوپخش ویژه برنامه عیدانه درمانگاه پوست و مو این برنامه طی حال و هوای عیدانه به مرور مباحث مطرح شده در سال 92 پرداخت. • تولیدوپخش ویژه برنامه عیدانه درس خواندن آسان است این برنامه با رویکرد برنامه ریزی برای درس خواندن در ایام تعطیلات، تولید و پخش گردید.
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


نظرات کاربران
بدون دیدگاه اول باش.

پس ازابلاغ حکم مدیر شبکه سلامت در تاریخ یکم شهریور 1391، ابتدا طرح بیانیه سلامت شبکه با کمک برخی از متخصصین سلامت و آشنا با رسانه و ساختار های آن به نگارش در آمد و پس از کارشناسی اولیه در حوزه سیما به اداره کل تشکیلات معاونت برنامه ریزی و نظارت ارائه شد و طی جلسات متعدد با کارشناسان به تصویب رسید و برای امضای نهایی به معاونت های مرتبط و در نهایت به رئیس محترم سازمان ارسال شد. پخش آزمایشی شبکه ازتاریخ 7 مهر ماه 1391 با روزی 2 ساعت برنامه تأمینی و بازپخش آن بصورت مکرر آغاز گردید و از 1 آبانماه 1391 برنامه های شبکه به روزی 4 ساعت برنامه تأمینی و باز پخش 24 ساعته آن افزایش یافت. از ابتدای آذر ماه سال 91شبکه سلامت آمادگی خود را برای تولید و پخش برنامه زنده اعلام نمود و سر انجام از 11 آذر 2 ساعت برنامه زنده نیز به برنامه های شبکه افزوده شد که تولید این دو برنامه به گروه بهداشت و درمان واگذار شد و تولید وپخش این دو برنامه تا انتهای سال 91 ادامه یافت.

موضوعات برنامه "ضربان" و "کودک من"پس از پژوهش و بررسی گسترده کارشناسان گروه در اختیاربرنامه سازان قرارگرفت وتولید این برنامه در ساختارگفتگومحور همراه با پلی بک های متناسب با موضوع برنامه تا انتهای سال91 ادامه یافت. ساعت 16 برای پخش برنامه کودک من وساعت 19 برای پخش برنامه ضربان اختصاص یافت.

 

گروه بهداشت ودرمان شبکه سلامت طی سال 92 علی رغم کلیه مشکلات حاد راه اندازی ومضیقه های سخت افزاری، فیزیکی ومالی سعی در تولید و ارائه برنامه های متناسب با نیاز مخاطبان داشته و تلاش نموده با بهبودکمی و کیفی وایجاد تنوع، انتظارات مخاطبان فهیم خود را برآورده سازد.