بهداشت و درمان« بازگشت

برنامه ذره بین

نام برنامه : برنامه ذره بین
برنامه ذره بین
تهیه کننده : دکتر خلیفه سلطان
نام گروه :  گروه بهداشت و درمان شبکه سلامت
خلاصه موضوع : برنامه تبیینی وچالشی ذره بین با موضوعات راهبردی سلامت از هفته آخر شهریور سال 92روزهای شنبه ساعت 10 به مدت 60 دقیقه در گروه بهداشت و درمان تولید گردیده و پخش این برنامه همچنان ادامه دارد. این برنامه با حضور کارشناسان و مدیران ارشد وزارت بهداشت وکلیه سازمانها ونهادهای دولتی وغیردولتی دخیل درموضوع سلامت سعی درترسیم افق پیش رو،آسیب شناسی وبیان مشکلات مردم و ارائه طریق دارد.
مدت برنامه : شنبه ها 10 شب
مجریان برنامه : دکتر بابک حسن زاده
کارشناسان برنامه : دکتر حمید سوری ،دکتر علی جعفریان ، دکتر سلیمان عباسی ، دکتر محمد اقاجانی ، دکتر رسول خضری ، دکتر عبد الرحمن رستمیان ، دکتر شهرام توفیقی، دکتر عبد الحسین ناصری
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


نظرات کاربران
اضافه کردن نظرات

نمایش 1 نتیجه.

پس ازابلاغ حکم مدیر شبکه سلامت در تاریخ یکم شهریور 1391، ابتدا طرح بیانیه سلامت شبکه با کمک برخی از متخصصین سلامت و آشنا با رسانه و ساختار های آن به نگارش در آمد و پس از کارشناسی اولیه در حوزه سیما به اداره کل تشکیلات معاونت برنامه ریزی و نظارت ارائه شد و طی جلسات متعدد با کارشناسان به تصویب رسید و برای امضای نهایی به معاونت های مرتبط و در نهایت به رئیس محترم سازمان ارسال شد. پخش آزمایشی شبکه ازتاریخ 7 مهر ماه 1391 با روزی 2 ساعت برنامه تأمینی و بازپخش آن بصورت مکرر آغاز گردید و از 1 آبانماه 1391 برنامه های شبکه به روزی 4 ساعت برنامه تأمینی و باز پخش 24 ساعته آن افزایش یافت. از ابتدای آذر ماه سال 91شبکه سلامت آمادگی خود را برای تولید و پخش برنامه زنده اعلام نمود و سر انجام از 11 آذر 2 ساعت برنامه زنده نیز به برنامه های شبکه افزوده شد که تولید این دو برنامه به گروه بهداشت و درمان واگذار شد و تولید وپخش این دو برنامه تا انتهای سال 91 ادامه یافت.

موضوعات برنامه "ضربان" و "کودک من"پس از پژوهش و بررسی گسترده کارشناسان گروه در اختیاربرنامه سازان قرارگرفت وتولید این برنامه در ساختارگفتگومحور همراه با پلی بک های متناسب با موضوع برنامه تا انتهای سال91 ادامه یافت. ساعت 16 برای پخش برنامه کودک من وساعت 19 برای پخش برنامه ضربان اختصاص یافت.

 

گروه بهداشت ودرمان شبکه سلامت طی سال 92 علی رغم کلیه مشکلات حاد راه اندازی ومضیقه های سخت افزاری، فیزیکی ومالی سعی در تولید و ارائه برنامه های متناسب با نیاز مخاطبان داشته و تلاش نموده با بهبودکمی و کیفی وایجاد تنوع، انتظارات مخاطبان فهیم خود را برآورده سازد.