آرشیو

« بازگشت

احادیث سری سوم

1. پیامبر اکرم(ص): پنج چیز، فراموشی را از میان می‌بَرَد و بر حافظه می‌افزاید و بلغم را نیز می‌بَرَد: مسواك زدن،روزه گرفتن، قرائت قرآن، و خوردن عسل و کُندُر. 2. پیامبر اکرم (ص): بِهْ بخورید و به همدیگر هدیه دهید؛ چرا که چشم را جلا میدهد و دوستی را در دل می رویاند . 3. پیامبر اکرم (ص): شستن دست قبل از غذا، فقر را و پس از غذا، غم و اندوه را برطرف مى‏ كند و به چشم سلامتى مى ‏بخشد. 4. امام علی (ع): عدس، دل را نازك می‌کند و اشک را می‌افزاید. 5. امام صادق (ع): گلابی بخورید، که به اذن خداوند متعال، دل را جلا می‌دهد و دردهاي درون را تسکین می‌بخشد. 6. پیامبر خدا (ص) عسل، چه خوب نوشیدنی‌اي است! قلب را مراقبت می‌کند و سردي سینه را از میان می برد. 7. امام علی (ع): خوردن انجیر، رسوبات مجاري و رگها را نرم می‌کند. 8. امام صادق (ع): گوشت، گوشت می‌رویانَد و بر عقل می‌افزاید؛ و هر کس آن را چند روز وا گذارد، عقلش تباه شود. 9. پیامبر اکرم(ص) کرفس، انسدادها را می‌گشاید، دل را طراوت می‌دهد، حافظه می‌آورد و دیوانگی، جذام،پیسی و ترس را دور می‌کند. 10. امام رضا (ع):: هر کس از درد شقیقه و شکم درد می‌ترسد، نباید در تابستان و زمستان، خوردن ماهی تازه را به تأخیر افکند 11. پیامبر اکرم(ص): قارچ، از گیاهان بهشتی است و آبش براي چشم درد، سودمند است. 12. امام صادق (ع):: چه نیکو لقمه‌اي است پنیر! دهان را تَر و تازه می‌کند، بوي دهان را خوش می‌سازد، غذاي پیشین را هضم می‌کند و براي غذاي بعد، اشتها را باز می‌کند. 13. امام صادق (ع): بر شما باد کاهو؛ چرا که خون را تصفیه می‌کند. 14. امام صادق (ع): سنجد، گوشتش گوشت می‌رویاند، هسته‌اش استخوان را رشد می‌دهد، پوستش پوست را می‌پرورد ...

میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


نظرات کاربران
بدون دیدگاه اول باش.