آرشیو

« بازگشت

احادیث سری سوم

1. پیامبر اکرم (ص): هر غذایی که بر آن نام خدا برده نشود، درد است و هیچ برکتی در آن نیست. 2. پیامبر اکرم (ص): هر کس غذاي خود را با نمک آغاز کند و با نمک به پایان ببرد، از هفتاد و دو درد که جذام و بَرَص(پیسی)از آن جمله است در امان می‌ماند. 3. پیامبر اکرم (ص): سه چیز، موجب خشم خداوند متعال است: خوردن بدون احساس گرسنگی، خفتن بدون بیداري کشیدن و احساس نیاز به خواب ، و خندیدن بدون شگفتی. 4. امام حسن (ع): درباره سفره، دوازده نکته است و بر هر مسلمانی لازم است که آنها را بداند. از آنها، چهار چیز، واجب، چهار چیزْ مستحب، و چهار چیز، جزو آداب است. امّا آنچه از آداب است، عبارت است از: خوردن از آنچه پیش خود تو است؛ کوچک کردن لقمه؛ خوب جویدن؛ و کمتر نگریستن به چهره مردم.5. امام صادق (ع): اگر مردم میدانستند در سیب چیست، بیمارانشان را جز به آن، درمان نمی‌کردند. بدانید که سیب، بویژه، سودمندترین چیز براي قلب و مایه شست وشوي آن است.

میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


نظرات کاربران
بدون دیدگاه اول باش.